Cheese is good to your heart

Magkaibigan kumakain...
Pedro: Anong palaman ng tinapay mo?
Juan: Kiso!
Pedro: Kiso? Ano ka ba nakakahiya ka! Hindi yan kiso! Chess yan.. CHESS!!


Popular Posts