Anong hayop sa dagat ang may walong tentacles?

Q: Anong hayop sa dagat ang may walong tentacles?
Clue: Ang pangalan niya ay nagsimula
sa "Octo" (Octopus).

A: October.

Q: Hindi, walo nga ang tentacles nito.
A: Octo-walo.

Q: Hindi pa rin. Ang hayop na ito ay walang spine
at malambot ang katawan.
A: Octoarts Dancer.

Q: Hindi, nagtatapos sa "s" ang pangalan nito.
A: Octoarts Dancers.

Q: Hindi pa rin.
A: Octomechanix

Popular Posts