7 tips para maiba naman ang araw mo


1. Sikmuraan ang unang taong kasalubong at humingi ng sorry..
2. Uminom ng pampatulog labanan ito, magexercise.
3. Tibagin ang bahay at buuin muli.
4. Himatayin kunwari sa daan, tiyaking may tao.
5. Tahiin ang puwet at magpatingin sa doctor
6. Kurutin ang nakababatang kapatid pagkatapos unahan mong umiyak.
7. Makapagtitigan sa isda. Huwag titigil hanggat hindi ito kumukurap.
8. Bili ka ng 3 in 1 coffee tapos paghiwa hiwalayin mo ang kape, asukal at coffeemate... di ba masaya yun?

Popular Posts